Băile Felix, Calea Beiușului, nr. 56   +40-359-463-581

Conform cerințelor Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, S.C. PANLACTO-VICTOCRIS S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre persoanele fizice.

S.C. PANLACTO-VICTOCRIS S.R.L. asigură că nu va divulga datele personale către terți. Datele pot fi comunicate numai autorităților competente și organelor de Poliție. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare evidențelor interne specifice activității de cazare. Refuzul dumneavoastră determină neacceptarea oferirii serviciilor de cazare în unitățile noastre.

Prin „semnarea/confirmarea confirmarea electronică” acestei fișe declarați că sunteți de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal și că înțelegeți că serviciile hoteliere și de turism nu pot fi prestate fără furnizarea datelor personale solicitate către S.C. PANLACTO-VICTOCRIS S.R.L.

Scopul colectării și prelucrării datelor este furnizarea de servicii hoteliere, de turism și de restaurant.

Datele furnizate NU vor fi utilizate în scopuri de marketing și publicitate.

Aveți dreptul de a solicita S.C. PANLACTO-VICTOCRIS S.R.L. accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. În aceste cazuri, vă rugăm să ne trimiteți o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: Hotel Hyperion, Calea Beiușului, nr. 56, Băile Felix, jud. Bihor.

Cererile de restricționare sau de ștergere a prelucrării atrag după sine incapacitatea societății de a-și îndeplini îndatoririle legale și fiscale, prin urmare, de a nu vă putea oferi servicii turistice.